מחקרים

שכיחות נמוכה של ביצוע בדיקות HIV בקרב נשים בגיל הפוריות בארה"ב

מחקר העלה, כי שכיחות ביצוע בדיקת HIV נמוכה במיוחד בקרב נשים לבנות, נשואות וללא ביטוח רפואי, בעוד צעירות ורווקות נבדקות בשכיחות גבוהה יותר

בדיקות דם (צילום: אילוסטרציה)

בעוד ששיעור זיהומי HIV טרם הלידה נמצא במגמת ירידה בארצות הברית, נשים רבות בגיל הפוריות אינן מודעות למצבן מבחינת נשאות HIV. בדיקה לאבחון נשאות HIV לפני ההיריון או בשלבים המוקדמים של ההיריון מהווה שלב קריטי בהפחתת הסיכון למעבר הנגיף מהאם לעובר, ולכן העריך המחקר הנוכחי את השכיחות של נשים עם סטטוס HIV לא ידוע ובחן את הקשרים שבין מאפיינים סוציו-דמוגרפיים וגישה לשירותי בריאות לבין בדיקת HIV בקרב נשים אמריקאיות בהיריון.

החוקרים השתמשו בנתונים של BRFSSי (Behavior Risk Factors Surveillance System) לשנת 2013, על מנת לחשב את שכיחות בדיקות HIV שעברו 2,722 נשים בהיריון ברחבי ארצות הברית. נשים שלעולם לא נבדקו או שלא נבדקו בשנה האחרונה הוגדרו כנשים עם סטטוס HIV לא ידוע.

בסך הכל, 30.3% ממשתתפות המחקר לא נבדקו מעולם לאבחון HIV ו-24% נבדקו בשנה האחרונה. שיעורים גבוהים יותר באופן מובהק לאי-ביצוע בדיקת HIV אי פעם נצפו בקרב נשים לבנות שאינן היספניות, שגילן 18-24, נשואות, ללא ביטוח רפואי וללא רופא אישי.

שיעורים גבוהים יותר באופן מובהק לאי-ביצוע בדיקת HIV בשנה האחרונה נצפו בקרב נשים בגילאי 35-44 (39.2%), עם הכנסה שנתית של 50,000 דולר ומעלה (32.9%) ונשים נשואות (31.4%).

רגרסיות לוגיסטיות מרובות הראו, כי הנטייה לא לעבור אי פעם בדיקת HIV היתה גבוהה יותר בקרב נשים ללא ביטוח רפואי (יחס סיכויים מותאם, aORי: 2.2), נשים לבנות שאינן היספניות (aORי: 2.1), נשים בגילאי 18-24 (aORי: 2.1) ונשים נשואות (aORי: 1.7).

מבין הנשים שעברו אי פעם בדיקה לאבחון HIV, השכיחות של אי-ביצוע בדיקת HIV בשנה האחרונה היתה גבוהה פי 2 בקרב נשים נשואות לעומת רווקות (aORי: 2.0), בעוד שנשים צעירות (גילאי 18-24) נטו פחות להיות ללא תוצאות בדיקה מהשנה האחרונה (aORי: 0.3, בהשוואה לנשים בגילאי 35-44).

תוצאות המחקר משקפות את השכיחות הגבוהה של אי ודאות בנוגע לסטטוס HIV בקרב נשים בהיריון בארצות הברית. נשים לבנות שאינן היספניות, נשואות וצעירות שאינן מבוטחות נוטות שלא לבצע בדיקת HIV. עוד נמצא, כי נשים נשואות מבצעות פחות בדיקות שנתיות בהשוואה לרווקות, בעוד נשים צעירות נבדקות בשכיחות גבוהה יותר בהשוואה למבוגרות.

לדברי החוקרים, ממצאי המחקר מדגישים את הצורך לחזק את המאמצים למניעת מעבר HIV מהאם לעובר על ידי הגברת המודעות לבדיקות HIV בגיל הפיריון, ללא קשר למצב הסוציו-דמוגרפי של האישה.

מקור:
Ali Dehghanifirouzabadi and Mina Qobadi; Unknown Human Immunodeficiency Virus Status and Associated Risk Factors among Pregnant Women in the United States: Findings from the 2013 Behavior Risk Factors Surveillance System; J AIDS Clin Res 2015, 6: 516; doi: 10.4172/2155-6113.1000516

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקה לגילוי HIV,  סטטוס HIV,  גישה לשירותי בריאות,  ביטוח בריאות,  נשים נשואות,  איידס,  HIV בהריון
תגובות