מחקרים

תוחלת חיים מתוקננת לבריאות בנשאי HIV

במחקר תצפיתי מבוסס אוכלוסייה זו נבדקה תוחלת החיים מתוקננת לבריאות בגברים ונשים, עם וללא נשאות ל-HIV בקולומביה הבריטית, קנדה. החוקרים מצאו כי נשאי HIV נמצאים זמן מועט יותר במצב "בריא" ויש צורך להתייחס לצרכים המורכבים של נשאי HIV בגיל המבוגר

31.07.2017, 10:09

החוקרים ביקשו לבחון האם אנשים החיים עם HIVי(PLHIV) תחת טיפול אנטי-ויראלי פעיל מתייצגים עם תחלואה ה"דחוסה" לשנות החיים האחרונות או האם קיימת פחות תחלואה בתקופה זו. החוקרים העריכו תוחלת חיים מתוקננת לבריאות (HALE) במבוגרים החיים עם וללא HIV ובדקו קשרים אפשריים בין סיבות תחלואה שונות.

בעבודה זו בוצע שימוש במידע ממחקר ה-COASTי(The Comparative Outcomes and Service Utilization Trends). מחקר זה הינו מחקר רטרוספקטיבי במבוגרים בני 20 שנים ומעלה בהשתתפות כל נשאי ה-HIV הידועים ו-10% אקראיים מהאוכלוסייה הכללית בקולומביה הבריטית. המידע נאסף בין ה-1 לאפריל 1996 ל-31 לדצמבר 2012. החוקרים העריכו את ההמצאות של תחלואות נבחרות (לבבית, ריאתית, כבדית, כלייתית וגידולים שאינם מגדירי AIDS בגלל ההמצאות הגבוהה שלהם בנשאי HIV) על פי גיל ומין על ידי שימוש באלגוריתמי חיפוש. נתוני תמותה נלקחו ממאגר מידע ייעודי. תוחלת חיים מתוקננת לבריאות הוערכה מגיל 20 שנים על ידי סטטוס HIV ומין. עבור כל תחלואה, מצב בריא הוגדר כשיעור תוחלת החיים ללא מצב התחלואה ותוקנן לסיכוי להישנות של מצבי תחלואה אחרים.

במחקר הוכללו תיקים רפואיים של 9,310 אנשים שנדבקו ב-HIV ו-510,313 אנשים שלא נדבקו בין ה-1 לאפריל 1996 ל-31 לדצמבר 2012. מתוך מדגם זה נצפו 49,605 מקרי תמותה ו-5,576,841 שנות חיים. בגיל 20, ה-HALE היה 31 שנים (סטיית תקן- 0.16) בגברים החיים עם HIV ו-27 (0.16) בנשים החיות עם HIV. בקבוצה ללא HIV,יHALE היה 58 שנים (0.02) עבור גברים ו-63 (0.02) עבור נשים. נשאי HIV, ובמיוחד נשים, היו עם תוחלת חיים כללית קצרה יותר מאשר המקבילים באוכלוסייה הכללית [29.1 שנים (0.1) לעומת 65.4 (0.1)] ולפיכך חיו פחות זמן במצב בריא.

למרות שהחוקרים זיהו הבדלים קטנים בלבד ברמות "דחיסת" התחלואה כתלות בסטטוס HIV, אנשים עם HIV ובפרט נשים, חיים זמן קצר יותר ממצב בריא. יש צורך במתן התערבות רפואית נרחבת על מנת לתת מענה לצרכים המורכבים של נשאי HIV מזדקנים על מנת לתת מענה לתוחלת החיים הקצרה ושיפור מצבם הבריאותי.

מקור: 

Hog, R.S. et al. (2017) Lancet  4(6), e270.

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  איידס,  תוחלת חיים,  cART
תגובות