נגיף דלקת הכבד מסוג B

מהי חומרת המחלה הכבדית של מטופלים עם זיהום HBV/HIV משולב? 

מחקר עוקבה זה בחן את חומרת המחלה הכבדית לפי דגימות רקמה של מטופלים הסובלים מזיהום משולב של נגיף דלקת הכבד מסוג B עם נגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV)

דלקת כבד מסוג B (צילום: אילוסטרציה)

למרבית החולים עם זיהום משולב של נגיף דלקת הכבד מסוג Bי(HBV) עם נגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV) המטופלים עם משלב תרופות הנוגדות שעתוק לאחור של הנגיף (cART), יש רמות נמוכות של חומצות גרעין נגיפיות מסוג HBV DNA. מכיוון שכך, המשרעת של היקף מחלת הכבד בחולים אלה מבחינת מאפייניה הרקמתיים טרם הוגדרה ברמה מספקת. על מנת לתת מענה לפער הידע האמור, נערך מחקר פרוספקטיבי זה שמטרתו הייתה לאפיין באופן יסודי את חומרתה של מחלת הכבד לפי דגימת רקמת כבד מאוכלוסיית חולים מצפון אמריקה עם זיהום משולב של HBV/HIV  המטופלים עם cART.

למחקר גויסו מטופלים בוגרים עם סרולוגיה חיובית ל-HIV ולאנטיגן פני השטח של נגיף דלקת הכבד מסוג Bי(HBsAg), שטופלו באופן יציב עם cART. מהמטופלים נאסף מידע דמוגרפי, קליני, סרולוגי ווירולוגי. מאפיינים רקמתיים של הכבד הוערכו על ידי ועדת פתולוגיה מרכזית. הקשרים בין מאפיינים דמוגרפיים, וירולוגיים, קליניים וסרולוגיים לבין ממצאים רקמתיים בכבד נאמדו בעזרת חישוב רגרסיה לוגיסטית.

בניתוחי החתך שבוצעו, נמצא שהגיל הממוצע באוכלוסיית המחקר (139 מטופלים) היה 49 שנים. 92% מהם היו גברים, 51% היו שחורים שאינם ממוצא היספאני, ו-7% השתמשו באלכוהול במידה מסכנת עם משך זיהומים חציוני של 14 שנים. הרמה החציונית של אלאנין טרנסאמינאז (ALT) היה 28 יחידות בינלאומיות/ליטר (IU/L) וספירת תאים מסוג CD4 הייתה 568 תאים/מילימטר מעוקב. כמעט כל המטופלים (99%) היו תחת טיפול עם cART. לשלושת-רבעי (75%) מהמטופלים היו רמות לא ניתנות למדידה של חומצות גרעין נגיפיות מסוג HIV RNA (פחות מ-20 עותקים/מיליליטר). אנטיגן המעטפת של נגיף דלקת הכבד מסוג Bי(HBeAg) היה חיובי ב-62% מהמטופלים, רמות חומצות גרעין נגיפיות מסוג HBV DNA היו מתחת לגבול של הכימות בקרב 57% מהם (פחות מ-20 יחידות בינלאומיות/מיליליטר), ופחות מ-1,000 יחידות בינלאומיות/מיליליטר אצל 80% מהם. ל-7% מהמטופלים היה דיכוי נגיפי בלתי שלם (רמות HBV DNA של 1,000 יחידות בינלאומיות/מיליליטר ומעלה, ורמות HIV RNA מתחת ל-20 עותקים/מיליליטר).

בבדיקות רקמתיות של הכבד (שהיו זמינות ב-114 מטופלים) נמצאה דלקת משמעותית (ניקוד 2 ומעלה) באזורים של וריד שער הכבד, מסביב לוריד שער הכבד, ובאזורים אונתיים בקרב 22%, 14% ו-31% מהמטופלים, בהתאמה. מעל לשליש (37%) מהמטופלים סבלו מלייפת (פיברוזיס) משמעותית (דירוג לפי שיטת Ishak- 2 ומעלה), ול-24% הייתה לייפת מתקדמת (ניקוד 3 ומעלה). רמות גבוהות יותר של ALT (יחס סיכויים מותאם 1.19 לכל 10 IU/L, רווח בר-סמך 95%, 1.01-1.41, P=0.03), וספירת טסיות נמוכה יותר (יחס סיכויים מותאם 0.81 לכל 20,000 טסיות/מילימטר מעוקב, רווח בר-סמך 95%, 0.67-0.97, P=0.02) קושרו עצמאית ללייפת מתקדמת, בניגוד לרמות HBV DNA שלגביהן לא אומת קשר שכזה.

החוקרים הסיקו שבמחקר עוקבה זה של מטופלים עם זיהום HBV/HIV משולב הנוטלים cART באופן ממושך, עם עדות לדיכוי נגיפי, נצפתה לייפת מתקדמת ביותר משליש מהמטופלים.

מקור: 

Sterling, RK. et al. (2019). American Journal of Gastroenterology. 114(5):746-757     

נושאים קשורים:  נגיף דלקת הכבד מסוג B,  נגיף הכשל החיסוני האנושי,  משלב תרופות נוגדות שעתוק לאחור,  דגימת רקמת כבד,  לייפת הכבד,  מחקרים
תגובות