מחקרים

HIV-1 מעכב יצירת תאי דם באמצעות מיקרו-רנ"א המופרש מתאי T מסוג CD4 שנגועים בווירוס

חוקרים מצאו שני סוגי מיקרו-רנ"א המופרשים מתאי T נגועים ב-HIV1, שמעכבים התמיינות של תאי גזע המטו-פואטיים

בדיקת איידס, HIV (צילום: אילוסטרציה)

ידוע זה מכבר כי מטופלים עם הדבקה ב-HIV-1 מפתחים עם הזמן הפרעות המטולוגיות שונות, ביניהן ירידה בשורות הדם. הסבר אפשרי לכך הוא העיכוב ביצירת תאי דם, ברמת ההתמיינות של תאי גזע המטו-פואטיים מסוג CD34. על סמך מחקרים קודמים, שיערו החוקרים כי ישנם גורמים המשתתפים בעיכוב זה, המקודדים על ידי הווירוס או שמקורם בתאים המאחרים עצמם.

החוקרים הכינו מדיום של תאי T מודבקים מסוג CD4, שנוקה מהווירוס על ידי סינון, והוסיפו אותו למדיום מוצק למחצה בו מתמיינים תאי CD34. בנוסף, השתמשו החוקרים באותו מדיום במטרה לבודד גורמים הקשורים למאכסן או לווירוס, ביניהם מיקרו-רנ"א. חלקיקי מיקרו-רנ"א מבודדים נבדקו ליכולת שלהם לעכב יצירת תאי דם, באמצעות שיטה בשם כריית מיקרו-רנ"א.

החוקרים מצאו כי הוספה של מדיום שנוקה מהווירוס גרם לירידה של 40% בהתמיינות תאי CD34 ליצירת שבטים מיאלואידים ואריתרואידים. כמו כן, בדיקת PCR בזמן אמת הראתה נוכחות של miR‐15a ו-miR‐24 בתאים נגועים ב-HIV-1 (הן משבט p-Indie‐C1 והן משבט pNL4.3). שני סוגי המיקרו-רנ"א הראו ביטוי דיפרנציאלי משמעותי, בהשוואה למדיום הבקרה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנם שני סוגים של מיקרו-רנ"א - miR‐15a ו-miR‐24, המופרשים מתאי T מסוג CD4 שנגועים ב-HIV-1. ניכר כי שני סוגי המיקרו-רנ"א מעכבים התמיינות של תאי גזע המטו-פואטיים מסוג CD34 לשבטים מיאלואידים ואריתרואידים, בתנאי מעבדה.

מקור: 

Padmanabhan, U. et al. (2019). European Journal of Haematology; 104 (3); 170-180. https://doi.org/10.1111/ejh.13350

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקרו רנ"א,  תאי T מסוג CD4+,  התמיינות של תאי גזע,  יצירת תאי דם
תגובות