הפטיטיס C

שימוש בסמים בהזרקה כמחסום עיקרי לקבלת טיפול בהפטיטיס C במטופלים עם הדבקה מקבילה ב-HIV

חוקרים טוענים כי גורמים שונים המקטינים את שיעור קבלת הטיפול ל-HCV עלולים לעכב את הכחדתו

19.05.2020, 18:07
התמכרות לסמים, הרואין (צילום: אילוסטרציה)
התמכרות לסמים, הרואין (צילום: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה לזהות גורמים הקשורים למטופל, המביאים לאי-קבלת טיפול להפטיטיס C, במטופלים שהם גם נשאי HIV.

החוקרים ערכו מחקר אורך פרוספקטיבי. נשאי HIV עם הדבקה פעילה בהפטיטיס C כרונית, היוו את אוכלוסיית המחקר בעוקבה בשם HERACLES. תוצא המחקר העיקרי היה קבלת תרופות אנטי ויראליות ישירות להפטיטיס C, בין התאריכים 1 במאי 2015 ועד 1 במאי 2017. אוכלוסיית המחקר חולקה למטופלים שקיבלו טיפול ב-HCV במהלך המעקב וכאלו שלא.

מתוך 15,556 נשאי HIV,י3,075 (19.7%) התייצגו עם זיהום כרוני בהפטיטיס C – אותם החוקרים הגדירו בתור אוכלוסיית המחקר. בתום המעקב, 1,957 מטופלים החלו לקבל טיפול ב-HCVי(63.6%). גיל נמוך מ-50, היעדרות פיברוזיס או פיברוזיס מינימלי של הכבד, אי-קבלת טיפול בעבר, גנוטיפ 3 של הפטיטיס C, קבלת טיפול חלופי לאופיואידים בהזרקה והשתייכות לקטגוריה של מזריקי סמים לאחרונה – כולם נקבעו כגורמי סיכון בלתי תלויים, שקושרו לסיכוי נמוך לקבל טיפול עם תרופות אנטי ויראליות ישירות. בנוסף, החוקרים ערכו אנליזה רבת משתנים, שהכלילה רק את אוכלוסיית מזריקי הסמים. נמצא כי רק שני פרמטרים מהווים גורמים עצמאיים הקשורים לאי-קבלת טיפול בפועל – קבלת טיפול חלופי לאופיואידים (יחס סיכויים 0.552, רווח בר-סמך 95%: 0.409-0.746) ושימוש לאחרונה בסמים בהזרקה (יחס סיכויים 0.019, רווח בר-סמך 95%: 0.004-0.087).

החוקרים זיהו גורמים שאינם כוללים תעדוף אסטרטגיות לקיחה של תרופות אנטי ויראליות ישירות, ככאלה המגבילים את הנגישות לטיפול ב-HCV. השיעור הנמוך של קבלת טיפול באוכלוסיות מסוימות פוגע באופן משמעותי בשאיפה למגר את הזיהום בהפטיטיס C בשנים הקרובות.

מקור: 

Rivero-Juarez, A. et al. (2019). HIV medicine. https://doi.org/10.1111/hiv.12715

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  HIV,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  סמים בהזרקה,  תיפול חליפי לאופיואידים,  מחקרים
תגובות