HIV

ההשפעה של מוצא אתני על מצבים דרמטולוגיים הקשורים ל-HIV

במחקר זה נמצא כי מטופלים אפרו-אמריקאים עם HIV עשויים להימצא בסיכון מוגבר להפרעות בעלות אופי מעקצץ 

15.09.2020, 15:52
הרפס זוסטר (צילום: אילוסטרציה)

בעקבות ירידה בתמותה, למטופלים עם HIV חיים ארוכים יותר והם מתייצגים עם מחלות כרוניות. מעט ידוע כיום על ההשפעה של מוצא אתני על מצבים דרמטולוגיים הקשורים ל-HIV.

החוקרים בחנו מצבים דרמטולוגיים קשורים באוכלוסיה גדולה של חולי HIV מתוך מאגר נתונים של מרכז שלישוני ובו חולים עם רקע מגוון.

החוקרים ביצעו מחקר חתך בו השתתפו חולי HIV אשר התקבלו בין ה-14 ביולי 2013 ל-14 ביולי 2018 למרכז בריאות שלישוני. נטל המצבים הדרמטולוגים הקשורים ל-HIV נאסף תוך שימוש ברשומות רפואיות. מטופלים עם HIV הושוו למשתתפי קבוצת ביקורת.

תוצאות המחקר הראו כי אוכלוסיית המחקר (N = 4679) הייתה מורכבת מ-64.7% גברים ו-69% אפרו-אמריקאים, כאשר 88.7% היו מטופלים עם טיפול אנטירטרווירלי. למטופלים אפרו-אמריקאים עם HIV היה סיכון מוגבר ללויקופלקיה שעירה של הפה (oral hairy leukoplakia) ( יחס הסיכויים 64.49), הרפס זוסטר (יחס הסיכויים 9.27), פרוריגו נודולרי (יחס הסיכויים 8.80), וקרצינומת תאי הקשקש (יחס הסיכויים  5.72).

מסקנת החוקרים הייתה כי מטופלים אפרו-אמריקאים עם HIV עשויים להימצא בסיכון מוגבר להפרעות בעלות אופי מעקצץ (pruritic disorders) בהשוואה למטופלים לבנים עם HIV.

מקור:

Alexandra M. Bender et. al (2020) Journal of the American Academy of Dermatology DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.08.072

נושאים קשורים:  HIV,  טיפול אנטירטרוויראלי,  סרקומה,  לויקופלקיה שעירה של הפה,  פרוריגו נודולריס,  עקצוץ,  מחקרים
תגובות