איידס

נבדקים עם עמידות מתמדת ל-HIV נוטים יותר לריפוי ספונטני מהפטיטיס C

חוקרים סבורים כי נבדקים עם עמידות קבועה וספונטנית ל-HIV, מסוגלים לנקות גם את נגיף ההפטיטיס C מגופם

בדיקה לאיתור נוגדנים ל-HCV (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי עמידות לנגיף ה-HIV מוגדרת כיכולת לשמור באופן עצמאי על רמות נמוכות ואף בלתי ניתנות לגילוי של הנגיף בדם, גם בהיעדר טיפול אנטי-רטרו-ויראלי. יתר על כן, מסתבר כי לאנשים כאלו יש יכולת מצוינת גם להבריא באופן ספונטני מהפטיטיס C, בהשוואה לנבדקים רגילים. עוד מתברר כי חלק מאלו שעמידים לנגיף ה-HIV, מאבדים בסופו של דבר את היכולת לשלוט בהדבקה (עמידות חולפת), בעוד שאחרים ממשיכים לשלוט בנגיף באופן קבוע באופן טבעי (עמידות קבועה). מטרת החוקרים הייתה לבחון האם לנבדקים עם עמידות קבועה יש את יכולת טובה יותר לסלק גם את נגיף ההפטיטיס C, בהשוואה לנבדקים עם עמידות חולפת.

החוקרים גייסו נבדקים עמידים ל-HIV מינואר 1981 ועד אוקטובר 2016, להם נתונים זמינים על מצב הנוגדנים להפטיטיס C (סך הכל 744 נבדקים). החוקרים ניתחו את הגורמים הקשורים לנוכחות של עמידות ספונטנית ל-HIV בהקשר למצב ההפטיטיס, בנבדקים עם עמידות קבועה ועמידות חולפת, להם נוכחות של נוגדנים נגד הפטיטיס C בדם (202 עם עמידות קבועה ו-138 עם עמידות חולפת). נבדקים אלו עברו השוואה ל-1,700 מקרי ביקורת ללא עמידות ל-HIV, שגויסו מינואר 1981 ועד מרץ 2018. החוקרים השתמשו באנליזות דו ורב-משתניות, ולאחר מכן במודל רגרסיה לוגיסטית. בנוסף, חקרו את הגורמים הקשורים לאובדן העמידות והתזמון שלו (744 נבדקים), זאת באמצעות מבחן Log rank ועקומות קפלן-מאייר, כאשר במקרה זה אנליזת הרגרסיה הרב-משתנית הייתה חלק ממודל הרגרסיה על שם COX.

החוקרים מצאו כי שיעור הריפוי הספונטני מהפטיטיס C היה גבוה יותר בנבדקים עם עמידות קבועה ל-HIVי(25.5%), בהשוואה לנבדקים ללא עמידות (10.2%). לאחר נטרול ערפלנים אפשריים כגון מין, גיל, סיכון להדבקה ב-HIV, נקודת השפל במספר תאי T מסוג CD4 ומשך תקופת המעקב, נמצא כי היכולת לסלק את נגיף ההפטיטיס הייתה קשורה באופן בלתי תלוי לעמידות קבועה וספונטנית ל-HIVי(p = 0.002, יחס סיכויים של 2.573, רווח בר-סמך 95%: 1.428-4.633), אך לא לעמידות חולפת (p = 0.119, יחס סיכויים של 1.589, רווח בר-סמך 95%: 0.888-2.845). זאת ועוד, נמצא כי לנבדקים עם עמידות קבועה ל-HIV היה סיכוי גבוה יותר לריפוי ספונטני מהפטיטיס C, בהשוואה לנבדקים עם עמידות חולפת (p = 0.027, יחס סיכויים של 0.377, רווח בר-סמך 95%: 0.159-0.893). לבסוף, נמצא כי שמירה על העמידות או תקופת זמן ארוכה יותר עד לאובדן שלה, היו קשורות באופן בלתי תלוי לריפוי ספונטני מהפטיטיס Cי(p = 0.010, יחס סיכויים של 0.503, רווח בר-סמך 95%: 0.297-0.850).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנו קשר בין עמידות קבועה וספונטנית ל-HIV, לבין ריפוי ספונטני מהפטיטיס C. הם סבורים כי ממצאי המחקר תומכים ברעיון כי מנגנונים של מערכת החיסון נשמרים ובאים לידי ביטוי בסילוק הספונטני של הפטיטיס C. התוצאות מדגישות כי עמידות קבועה ל-HIV מהווה דוגמא לריפוי פונקציונלי מ-HIV, זאת בניגוד לעמידות חולפת.

מקור:

Dominguez-Molina, B. et al. Journal of the International AIDS Society 2020; 23(9); e25607. https://doi.org/10.1002/jia2.25607

נושאים קשורים:  איידס,  נבדקים עם עמידות,  הפטיטיס C,  טיפול אנטי-רטרו-ויראלי,  מחקרים
תגובות