מחקרים

היארעות זיהום עם HIV בהתאם לסטטוס מילה אצל גברים

במחקר זה נמצא כי מילה רפואית גברית הייתה קשורה בהיארעות שנתית נמוכה יותר של זיהום עם HIV

27.07.2021, 17:28
ערכת כלי ברית מילה (מקור צילום: ויקיפדיה)
ערכת כלי ברית מילה (מקור צילום: ויקיפדיה)

מילה גברית (MC) יכולה לתרום לבריאותם של גברים בכך שהיא מספקת הגנה חלקית לכל החיים מפני זיהום HIV בהדבקה הטרוסקסואלית. ההשפעה של MC על שיעור היארעות HIV טרם כומתה אצל מדגם מייצג בקנה מידה לאומי. במסגרת המחקר הושוותה היארעות זיהום HIV במדינות אשר מציעות תוכניות אלקטיביות למילה גברית רפואית (VMMC).

החוקרים אספו נתונים מתוך מאגרי מידע על חולי HIV באוכלוסיות המדינות אסוואטיני, לסוטו, מאלאווי, נמיביה, טנזניה, אוגנדה, זמביה, וזימבבווה אשר נרשמו בין 2015 ל-2017. היארעות נמדדה באמצעות שימוש באלגוריתם לבדיקת הדבקה שהתרחשה לאחרונה ונותחה על סמך דיווחים עצמיים של סטטוס MC כולל הבחנה בין MC רפואי ללא רפואי.

במחקר בוצעה אנליזה אשר כללה ארץ מוצא, מצב משפחתי, סוג יישוב, התנהגויות מסכנות הקשורות למין, וממוצע עומס נגיפי אצל הנשים באוכלוסייה הרלוונטית. האנליזות אשר בוצעו רובדו על פי גיל (15-34 ו-35-59 שנים). שעורי היארעות שנתית, 95% רווח בר-סמך (CI), והפרשי היארעות חושבו בהשוואה בין גברים אשר עברו מילה רפואית לבין גברים אשר לא נימולו.

תוצאות המחקר הראו כי גברים בגילאי 15-34 אשר דיווחו על מילה רפואית היו עם היארעות HIV נמוכה יותר בהשוואה לגברים לא נימולים [0.04% (95% רווח בר-סמך: 0.00%-0.10%) לעומת 0.34% (95% רווח בר-סמך: 0.10%-0.57%), בהתאמה; p=0.01]; בעוד שבקרב גברים בגילאי 35-59 שנים, לא נמצא הבדל משמעותי בהיארעות.

החוקרים סיכמו כי מילה רפואית אצל גברים באפריקה הייתה קשורה להיארעות HIV נמוכה יותר אצל גברים בגילאי 15-34 שנים. על פי החוקרים, ממצאים אלה מדגישים את החשיבות בקיום VMMC כתגובה להתפשטות נגיף ה-HIV באפריקה.

מקור: 

Hines Jonas et. al (2021) JAIDS DOI: 10.1097/QAI.0000000000002658

נושאים קשורים:  מחקרים,  ברית מילה,  איידס,  HIV
תגובות