מחקרים

הקשר שבין HIV ,HCV והתפקוד של חדר הלב השמאלי בקרב נשים

חוקרים בחנו את הקשר שבין HIV, HCV והתפקוד של חדר הלב השמאלי בקרב נשים, ומצאו כי זיהום ב-HCV מקושר לסיכון מוגבר לתפקוד לקוי

10.08.2021, 16:19
התקף לב בנשים. אילוסטרציה

במחקרי עבר נמצא כי ישנו קשר בין הנגיפים HIV ו-HCV ובין תפקוד לבבי לקוי. עם זאת, המחקרים שעסקו ב-HIV נערכו לרוב ללא קבוצת ביקורת מתאימה וכללו בעיקר גברים, והנתונים אודות HCV הינם דלים.

במחקר שפורסם בכתב העת AIDS, ביקשו החוקרים לאפיין בצורה טובה יותר את הקשר שבין HIV ו-HCV לבין תפקוד סיסטולי או דיאסטולי לקוי של חדר הלב השמאלי בקרב נשים. לצורך כך, ביצעו החוקרים בדיקת אקו לב חוזרת לאחר משך זמן חציוני של 12 שנים בקרב משתתפות מחקר ה-Women's Interagency HIV Study.

במחקר נכללו 311 נשים (גיל 39 ± 9 שנים), מתוכן 70% היו חיוביות ל-HIV ו-20% חיוביות ל-HCV. בקרב ארבעים ושלוש משתתפות (13.8%) התפתח תפקוד לקוי של חדר שמאל, עם פגיעה בתפקוד הדיאסטולי בקרב 79.1% מתוכן.

בהשוואה לנבדקים ללא זיהום, בקבוצה עם זיהום כפול ב-HIV ו-HCV יחד, נצפתה עלייה משמעותית בסיכון בהיארעות של תפקוד לקוי של חדר שמאל, לאחר תקנון לגורמי סיכון (יחס סיכונים [RR] = 2.96, רווח בר-סמך [CI] 95%:י1.05-8.31). עם זאת, הקשרים בין זיהום ב-HCV או HIV בלבד לתפקוד הלבבי לא היו מובהקים מבחינה סטטיסטית (2.54, 0.83-7.73; 1.66, 0.65-4.25, בהתאמה).

בהשוואה לנשים ללא זיהום HCV, נשים חיוביות ל-HCV נמצאו בסיכון מוגבר באופן מובהק לירידה בתפקוד הלבבי, ללא תלות במשתנים נוספים (1.96, 1.02-3.77). לעומת זאת, נשים עם HIV לא היו בסיכון מוגבר ביחס לנשים שליליות ל-HIVי(1.43, (0.76-2.69).

לא נמצאו עדויות לאינטראקציית HCV-by-HIV. שימוש בהגדרה מצמצמת של הפרעה בתפקוד הדיאסטולי בחדר שמאל הובילה לירידה בשיעורי ההיארעות, שיעור דומה של סיכון בקרב נשים חיוביות ל-HCV, אך ללא מובהקות סטטיסטית.

לסיכום, זיהום ב-HCV אך לא ב-HIV בלבד היה קשור לסיכון מוגבר לתפקוד לבבי לקוי של חדר הלב השמאלי, בעיקר בקרב נשים בגיל העמידה. על אף שיתכנו מספר ערפלנים שלא זוהו במחקר, ממצאים אלה מחזקים את התועלת האפשרית שיש באימוץ ההמלצות העדכניות אודות הרחבת הסקירה ל-HCV והטיפול בו.

מקור: 

Shitole, SG et al. AIDS. 2021 Aug 1;35(10):1647-1655.doi: 10.1097/QAD.0000000000002920.

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  HCV,  תפקוד לבבי,  חדר שמאל
תגובות