מחקרים

תגובת תאי מערכת החיסון אצל מטופלים עם HIV אשר אינם מגיבים לטיפול

במחקר זה נמצא כי השבה של תפקוד המיטוכונדריה יכול לשנות את מאפייני הליקוי החיסוני של תאי וריאנט T פנימי הקשור לרירית כנגד זיהומים חיידקיים נלווים אצל מטופלים ללא תגובה חיסונית

מטופלים אשר אינם מגיבים לטיפול אנטי-רטרוויראלי (HAART) משמעותי מהווים את סוג המקרים העיקרי בו ישנם זיהומים אופורטוניסטיים ותמותה אצל חולי איידס. יחד עם זאת, המנגנון אשר אחראי לכשל החיסוני אינו מובן.

במחקר זה, אשר ממצאיו התפרסמו בכתב העת Cell Death and Disease, התבצעה אנליזה על ידי ריצוף scRNA ו-scATAC של תאים חד- רעיניים מהדם הפריפרי (PBMCs) אשר נדגמו ממטופלי HIV ללא תגובה חיסונית (INR) וממטופלי HIV עם תגובה חיסונית (IR).

תוצאות המחקר הראו כי היה ביטוי ירוד של תאי וריאנט T פנימי הקשור לרירית (MAIT) אצל INRs, אשר הציג מאפייני שעתוק אשר היו קשורים לתפקוד לקוי של המיטוכונדריה ושל איתות למוות תאי מתוכנן. כמו כן, החוקרים מצאו כשירות ירודה של המיטוכונדריה בתאי MAIT אצל INRs, ו-MAIT היו עם ביטוי ירוד של גורם שעתוק A למיטוכונדריה (TFAM) ושל קולטן אלפה משופעל לשגשוש מקטעי (PPARA).

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר הראו שהשבה של תפקוד המיטוכונדריה יכול לשנות את מאפייני הליקוי החיסוני של MAIT כנגד זיהומים חיידקיים נלווים אצל מטופלים אשר הינם INRs.

מקור:

Haiyu et. al (2022) Haiyu et. al (2022) Cell Death and Disease DOI: 10.1038/s41419-022-05225-6

נושאים קשורים:  מחקרים,  איידס,  מיטוכונדריה,  תגובה חיסונית,  HIV,  טיפול אנטי-רטרו-ויראלי
תגובות