מחקרים

השפעת ההזדקנות על תאי מערכת החיסון של גברים נשאי HIV

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי להזדקנות השפעה על הביטוי של סמנים חיסוניים על גבי תאי CD8+ T Cells

13.11.2022, 13:41
נגיף האיידס תוקף את תאי הגוף. אילוסטרציה

HIV גורם לפגיעה בתפקוד האימונולוגי של תאי T. ברם, ההשפעה של ההזדקנות על פנוטיפים של תאי T בנשאי HIV המקבלים טיפול אנטי-רטרו-ויראלי (antiretroviral therapy – ART), טרם נחקרה במלואה.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת AIDS ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין הזדקנות לבין ביטוי של אקטיבציה חיסונית ושל מרקרים של תשישות (exhaustion) של תאי Tי(CD8+ T Cells), וזאת בקרב גברים נשאי HIV ותוך השוואה לכאלו שאינם נשאים (בהתאמה לגיל).

במסגרת המחקר נבדקו רמות הפעלה חיסונית וסמני תשישות של תאי ה-T בדם היקפי. סך הכל נכללו במחקר הנוכחי 110 גברים נשאי HIV אשר קיבלו ART ו-146 גברים שאינם נשאים. הרמות של TIGIT ,PD-1 ,CD38 ו-CD226 בתאי CD8+ T של משתתפי המחקר הוערכו בעזרת ציטומטריית זרימה.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לנבדקים לא נשאים, רמת TIGIT בתאי ה-T הייתה גבוהה יותר בקרב הנשאים (P<0.0001). מאידך, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות ברמות PD-1 ו-CD38. בשתי הקבוצות הודגמו קשרים מובהקים בין גיל לבין רמות תאי CD8+ T Cells החיוביים ל-TIGIT ול-CD38. מאידך, בקרב נשאי HIV לא נמצא קשר בין גיל לרמת תאים החיוביים ל-PD-1. לאחר ריבוד והתאמת הקבוצות לפי גיל, לא נצפה הבדל משמעותי ברמת הביטוי של PD-1 בתאי ה-T.

מתוצאות מחקר זה עולה כי להזדקנות קשר והשפעה על ביטוי של סמנים חיסוניים על גבי תאי CD8+ T Cells. להשפעה זו השלכות חשובות בכל הנוגע לטיפולים מכוונים ולטיפול עם מעכבי נקודות בקרה בקרב נשאי HIV.

מקור:

Rai, M. Alia,∗; Shi, Victoriaa,∗; Kennedy, Brooke D.a; Whitehead, Emily J.a; Justement, Jesse S.a; Paul, Subratab; Blazkova, Janaa; Chun, Tae-Wooka. Effect of aging on immune cells in male HIV-infected and -uninfected healthy individuals. AIDS: November 15, 2022 - Volume 36 - Issue 14 - p 1935-1940 doi: 10.1097/QAD.0000000000003331

נושאים קשורים:  מחקרים,  תאי T,  נשאות HIV,  הזדקנות,  המערכת החיסונית
תגובות