מחקרים

התחלת טיפול עצמאית למניעת HIV לאחר חשיפה (PEPSE)

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי מתן טיפול HOME PEPSE כטיפול מיידי ועצמאי, מפחית את הזמן בין חשיפה ל-HIV ועד לקבלת מנה הראשונה של PEPSE ב-21+ שעות, ללא השפעה על הבטיחות

היעילות של טיפול מניעתי לאחר חשיפה ל-HIVי(postexposure prophylaxis - PEPSE), עומדת בקורלציה עם מהירות קבלת הטיפול לאחר חשיפה ל-HIV. הזמן מחשיפה ועד מנה ראשונה לא השתפר בבריטניה במשך יותר מ-10 שנים. בטיפול מונע לפני חשיפה ולפי דרישה (pre-exposure prophylaxis – PrEP), נצפה כי מטופלים יכולים להתחיל טיפול מניעתי נגד HIV באופן עצמאי.

במסגרת מחקר פאזה IV אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העתSexually Transmitted Infections, ביקשו החוקרים לבחון האם אספקה של PEPSE לגברים המקיימים יחסי מין עם גברים (men who have sex with men – MSM) במטרה להביא להתחלת טיפול עצמאית, תקצר את הזמן עד למנה ראשונה לאחר חשיפה ל-HIV.

מחקר זה בוצע במתכונת פרוספקטיבים, בתווית- פתוחה וארך 48 שבועות. נבדקים MSM בסיכון בינוני להדבקה ב-HIV (גיל ממוצע: 30 [טווח בין-רבעוני: 26-39], 75% לבנים, 55% ילידי בריטניה ו-72% עם השכלה אוניברסיטאית), הוקצו באופן אקראי (1:1) לקבלת הטיפול באופן מיידי (N=69, HOME PEPSE) או מושהה כמקובל (N=70, SOC HOME PEPSE). הנבדקים השלימו שאלון בדיווח עצמי של בריאות נפשית/ סיכון התנהגותי אחת ל-12 שבועות, זאת בנוסף לבדיקות ל-HIV/ מחלות מידבקות במגע מיני (sexually transmitted infection – STI). טיפול HOME PEPSE, כולל 5 ימי טיפול עם emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate/maraviroc (600 מ"ג/יום) עקב חשיפה אפשרית ל-HIV. המשך הטיפול ניתן בהנחייה וליווי הרופאים המטפלים. התוצא העיקרי של מחקר זה היה זמן מחשיפה ל-HIV ועד קבלת מנת PEPSE ראשונה.

תוצאות המחקר הדגימו כי 31 מהנבדקים בזרוע הטיפול המיידי ו-15 בזרוע הטיפול המושהה החלו טיפול עם PEPSE. קבלת טיפול ​​HOME PEPSE הייתה מתאימה ב-27/31 מקרים מהזרוע המיידית (87%, רווח בר- סמך 95%: 71-95%). הזמן החציוני מחשיפה ועד קבלת מנה ראשונה עמד על 7.3 שעות (3.0-20.9) עבור הטיפול המיידי ו-28.5 שעות (17.3-34.0) עבור הטיפול המושהה (p<0.01). הטיפול היה נסבל היטב. לא הודגם הבדל משמעותי בהחמצת הזדמנויות לקבלת PEPSE, בהתנהגות מינית או בזיהומי STI חיידקיים בין זרועות הטיפול.

מתוצאות מחקר זה  עולה כי HOME PEPSE (טיפול מיידי), הפחית את הזמן למנה הראשונה ב-21+ שעות, ללא השפעה על תוצאי בטיחות. צמצום הזמן משפרת באופן משמעותי את היעילות של PEPSE ומספקת אופציה לאנשים שמסרבים לקבלת PrEP.

מקור:

Fox JM, Lee MJ, Fairhead CL, et al. Self-start HIV postexposure prophylaxis (PEPSE), to reduce time to first dose and increase efficacy. Sexually Transmitted Infections 2023;99:367-372.

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  איידס,  PrEP,  טיפול פרופילקטי
תגובות