מחקרים

שיעורי מנות הדחף של החיסון לקורונה נמוכים בנשאי HIV

שיעור נשאי ה-HIV אשר קיבלו מנת דחף של החיסון לקורונה אינו תואם לזה המומלץ לפי ההנחיות המקובלות. השיעור הנמוך ביותר נצפה בקרב נשים צעירות וקבוצות מוחלשות

26.02.2024, 13:47

אנשים עם HIVי(PWH) נמצאים בסיכון מוגבר להדבקה בקורונה. הן ההנחיות הקנדיות (NACI) והן אלו של ארצות הברית (CDC) קוראות לכך שכל ה-PWH יקבלו לכל הפחות 2 מנות של החיסון לקורונה, ומנת דחף (בוסטר).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'scientific reports' החוקרים בדקו את שיעורי החיסונים בקרב PWH מבוגרים מדרום אלברטה, קנדה, בתקופה שבין דצמבר 2020 לאוגוסט 2022. החוקרים השתמשו במודלי רגרסיית פואסון עם robust varianceי(approximating log binomial models) על מנת להעריך את יחסי ההימצאות המתוקננים והגולמיים (crude) המשוערים עם רווח בר-סמך של 95% עבור קבלה של (1) חיסון כלשהו, לעומת ללא חיסון, ו-(2) סדרה ראשונית ומנת דחף (≥ 3 חיסונים), לעומת סדרה ראשונית ללא מנת דחף.

מתוצאות החוקרים עולה כי מתוך 1,885 ,PWH 10% לא חוסנו כלל נגד קורונה, 37% קיבלו < 3 חיסונים ו-54% קיבלו  ≥ 3 חיסונים. כמו כן, נשים (לעומת גברים) הראו סיכוי נמוך יותר לקבלת מנת דחף של החיסון. אי-קבלת חיסוני קורונה נקשרה עם מוצא אתני לבן, עומס נגיפי לא מדוכא של HIV (>200 עותקים/מיליליטר), ושימוש בחומרים לא חוקיים.

גורמים אשר נקשרו עם שיעור נמוך יותר של מנות דחף כללו גיל צעיר יותר, מוצא אתני שחור (לעומת לבן), שימוש בחומרים, השכלה נמוכה יותר, וכן עומס נגיפי לא מדוכא של HIV.

החוקרים מסכמים כי שיעורי קבלת מנת הדחף של החיסון כנגד קורונה בקרב PWH אינם עומדים בהנחיות המקובלות, וכי שיעורי קבלת החיסונים אינם מחולקים באופן שווה. שיעורי קבלת מנת הבוסטר הנמוכים ביותר נמצאו בקרב נשים צעירות וכן באנשים המשתייכים לקבוצות מוחלשות. עקב כך, מציינים החוקרים כי קיים צורך בהסברה ממוקדת במטרה לסגור את הפער הזה.

מקור:

Boschung, K., Gill, M.J., Krentz, H.B. et al. COVID-19 vaccine uptake among people with HIV: identifying characteristics associated with vaccine hesitancy. Sci Rep 13, 20610 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-47106-8

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  חיסון לקורונה,  בוסטר
תגובות