מחקרים

מחלת ריאות חסימתית כרונית והקשר לאוטם שריר הלב בקרב נשאי HIV

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי לנשאי HIV עם COPD סיכון מוגבר לאוטם שריר הלב מסוג 1 ו-2

18.04.2023, 17:10

הקשר בין מחלת ריאות חסימתית כרונית (chronic obstructive pulmonary disease – COPD) ומחלות לב וכלי דם בקרב נשאי HIV (people with HIV – PWH), אינו מובן דיו.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת AIDS ביקשו החוקרים לבחון האם COPD קשור לסיכון להתפתחות אוטם שריר הלב (myocardial infarction – MI) בקרב PWH. החוקרים ביקשו לבחון האם קשר זה הינו שונה עבור אוטם מסוג 1 (type 1 – T1MI) ועבור אוטם מסוג 2 (type 2 – T2MI).

במחקר זה התבססו החוקרים על נתוניהם של מטופלים (מ-5 מרכזים) אשר הרכיבו את עוקבת Centers for AIDS Research Network of Integrated Clinical Systemsי(CNICS), מחקר תצפיתי רב-מרכזי. התוצא העיקרי של מחקר זה היה MI (מסווג כ-T1MI או T2MI). הגדרת COPD בוצעה בהתבסס על אלגוריתם מאומת ושימוש ​​רציף במשאפים למשך 90 יום לפחות. החוקרים ערכו ניתוחי זמן לאירוע MI ראשון והשתמשו במודלים פרופורציונליים רב-משתנים של Cox למדידת קשרים בין COPD ל-MI. המחקר הנוכחי כלל סך של 12.046 PWH, מתוכם 945 עם COPD.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב 309 מהנבדקים נרשם אירוע של MI, ל-58% היה T1MIי(N=178) ול-42% T2MIי(N=131). במודלים מותאמים הודגם קשר מובהק בין COPD לסיכון מוגבר ל-MI מכל סוג (יחס סיכונים מותאם (aHR): 2.68, רווח בר-סמך 95%: 1.99-3.60), וזאת גם לאחר הכללת עישון לפי דווח עצמי (aHR: 2.40, רווח בר-סמך 95%: 1.76-3.26). עוד הודגם כי ל-COPD קשר מובהק לסיכון מוגבר לכל אחד מסוגי ה-MI בנפרד, ול-T2MI הקשור באלח דם וכזה שאינו קשור. לאחר התאמה לשימוש בחומרים, האסוציאציות היו שונות רק במעט.

מתוצאות מחקר זה עולה כי, בקרב נשאי HIV,יCOPD קשור באופן מובהק לסיכון מוגבר ל-MI. בהתחשב בקשר ל-T1MI וגם ל-T2MI, ניתן להניח כי קיימים מגוון מסלולים פתופיזיולוגיים העומדים מאחורי קשרים אלו. יש צורך באסטרטגיות עתידיות להפחתת הסיכון ל-T1MI ו-T2MI בקרב נשאי PWH עם COPD.

מקור:

Crothers, Kristinaa; Nance, Robin M.b,c; Whitney, Bridget M.b; Harding, Barbara N.d,e; Heckbert, Susan R.c; Budoff, Matthew J.f; Mathews, William C.g; Bamford, Laurag; Cachay, Edward R.g; Eron, Joseph J.h; Napravnik, Soniah; Moore, Richard D.i; Keruly, Jeanne C.i; Willig, Amandaj; Burkholder, Greerj; Feinstein, Matthew J.k; Saag, Michael S.j; Kitahata, Mari M.b; Crane, Heidi M.b; Delaney, Joseph A.C.c,l. Chronic obstructive pulmonary disease and the risk for myocardial infarction by type in people with HIV. AIDS 37(5):p 745-752, April 1, 2023. | DOI: 10.1097/QAD.0000000000003465

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  נשאי HIV,  אוטם שריר הלב,  מחלת ריאות חסימתית כרונית
תגובות