מחקרים

פרופיל סמנים ביולוגיים דלקתיים וסיכון קרדיווסקולרי בקרב נשאי HIV

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בקרב נשאי HIV, הפעלה עודפת של המעי/מערכת החיסון יכולה לשמש לחיזוי סיכון קרדיווסקולרי מוגבר

22.03.2023, 17:19

נשאי HIV הינם בעלי סיכון מוגבר לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית. יתכן כי לדלקת ולהפעלה חיסונית חלק בסיכון עודף זה. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת AIDS ביקשו החוקרים להעריך 31 סמנים ביולוגיים ולזהות שלושה פרופילים דלקתיים אפשריים: "הפעלת מעיים/מערכת חיסון", "פרופיל נוירווסקולרי" ו"קבוצת הייחוס" (רמות נמוכות יחסית של דלקת). החוקרים ביקשו לחזות על בסיס פרופילים אלו סיכון לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית.

במסגרת מחקר זה חישבו החוקרים תחזיות סיכון למחלות לב וכלי דם (cardiovascular disease – CVD) לעשר שנים. החיזוי בוצע באמצעות אלגוריתמי QRISK, Framingham Risk Scoreי(FRS) ובאמצעות איסוף הנתונים על השפעות שליליות של תרופות נגד HIVי(Data Collection on Adverse effects of anti-HIV Drugs – D:A:D). רגרסיה קוונטילית חציונית שימשה את החוקרים לבחון את ההתפלגות של ציוני הסיכון ל-CVD (בחלוקה לפי הפרופילים הדלקתיים השונים ולאחר ריבוד לפי מצב HIV). המחקר הנוכחי כלל סך של 312 נבדקים (70% נשאי HIV, גיל חציוני של 55 שנים [טווח בין- רבעוני: 51-60 שנה], 82% גברים, 91% לבנים). בקבוצות "הפעלת מעיים/מערכת חיסון", "פרופיל נוירווסקולרי" ו"קבוצת הייחוס" היו 36, 130 ו-146 נבדקים, בהתאמה.

תוצאות המחקר הדגימו כי ציוני QRISK החציוניים (טווח בין-רבעוני) עמדו על 9.3% (4.5-14.5) ו-10.2% (5.5-16.9) עבור אנשים עם וללא HIV, בהתאמה. בהשוואה בין אלו עם וללא HIV, הודגמו ציוני FRS ו-D:A:D דומים. התפלגות הציונים בשלושת האשכולות (נשאי HIV) הדגימה הבדלים מובהקים סטטיסטית באשר לציוני חיזוי הסיכון הקרדיווסקולרי. לקבוצות "הפעלת מעיים/מערכת חיסון" ו"פרופיל נוירווסקולרי" היו ציוני QRISK חציוניים (5.8% [1.0-10.7] ו-3.1% [0.3-5.8], בהתאמה) גבוהים במיוחד, וזאת בהשוואה ל"קבוצת הייחוס".

מתוצאות המחקר עולה כי, בקרב נשאי HIV, הפעלה עודפת של המעי/מערכת החיסון יכולה לשמש לחיזוי סיכון קרדיווסקולרי מוגבר, וזאת בהשוואה לנשאים עם הפעלה דלקתית נמוכה באופן יחסי. ממצאי מחקר זה מדגישים את החשיבות הקלינית של חלוקה של נשאי HIV לפי תתי-קבוצות דלקתיות, וזאת במטרה לזהות באופן מיטבי נבדקים עם סיכון קרדיווסקולרי מוגבר.

מקור:

Sukumaran, Luxsenaa,b; Kunisaki, Ken M.c; Bakewell, Nicholasa; Winston, Aland; Mallon, Patrick W.G.e; Doyle, Nickid; Anderson, Janef; Boffito, Martag; Haddow, Lewisa,h; Post, Frank A.i; Vera, Jaime H.j; Sachikonye, Memoryk; Sabin, Caroline A.a,b. Association between inflammatory biomarker profiles and cardiovascular risk in individuals with and without HIV. AIDS 37(4):p 595-603, March 15, 2023. | DOI: 10.1097/QAD.0000000000003462

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיכון קרדיווסקולרי,  נשאי HIV,  סמנים ביולוגיים,  הפעלה חיסונית,  \
תגובות